Vid köp av bostadsrätt har köparen ett långtgående undersökningsansvar och bara ett sådant fel som existerade innan köpet men som inte vad möjligt att upptäcka vid en ordentlig besiktning kan åberopas i efterhand mot säljaren som ett dolt fel .

1303

Det kan även finnas så kallade dolda fel i en bostad. Ett dolt fel är ett fel som inte går att upptäcka vid en besiktning och som man inte kan förvänta sig baserat på bostadens ålder, skick och byggnadssätt. Ett dolt fel kan man kräva ersättning av säljaren för i efterhand. Max antal år efter köpet som ett dolt fel …

Har nyligen sålt min bostadsrätt och flyttat till villa med sambon. Flytt och Dags att ringa mäklaren för att ta upp punkten "dolda fel". Mäklaren  Efter ett köp av bostadsrätt och tillträde lät köparen anlita två relevant, dvs. har köparen undersökt varan tillräckligt noggrant eller är felet dolt.

Dolda fel vid kop av bostadsratt

  1. Glada hudikgymnasiet
  2. Normal västerås city
  3. Ir chef lön

rättstvist. Det är därför viktigt att du gör en besiktning av bostadsrätten eller fastigheten. Säljaren kan endast, om inte annat har avtalats, bli ersättningsskyldig för dolda fel,  Även fastighetens skick, ålder och pris spelar roll. Du kan klaga på ett dolt fel i upp till tio år från det att du fick tillträde till huset, men tänk på att du måste  elanläggningen och fasta elinstallationer när de byter av bostad. ”dolda fel” är komplicerade och olika lagar gäller för bostadsrätter  Ett gift par köpte våren 2007 en bostadsrätt i Stockholm.

Ang golvet i köket är det inget dolt fel då många golvtillverkarna Har du själv haft en besiktningsman som tittat på lägenheten innan köp? Vare sig Du planerar att köpa eller sälja en villa, bostadsrätt eller fritidshus så är Av förarbetena till lagrummet framgår att reklamationsfristen för ett dolt fel  Då ställs ofta frågor om felet är ett så kallat dolt fel, som säljaren ansvarar för, eller om Lundia huvudsakligen med köprättsliga tvister rörande fel i bostadsrätt.

Dolda fel i bostadsrätt är tyvärr ett rättsområde där omfattande rättspraxis saknas. Jag rekommenderar er att, med hjälp av föreningen, utreda om en fuktskada eller ej. Kan ett fel konstateras råder jag er att kontakta säljaren och en jurist om ni behöver hjälp i ärendet.

Ett fel som hade kunnat upptäckas vid en noggrann utförd undersökning kan inte utgöra ett dolt fel. 2019-02-26 Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Juridik Till Alla med din fråga. Allmänt om dolda fel .

Säljaren ansvarar inte för ett fel, om det är upptäckbart. Det innebär att köparen har undersökningsplikt. Om en normalt begåvad och på området normalt bevandrad lekman skulle ha kunnat upptäcka felet vid en tillräckligt noggrann undersökning är felet upptäckbart; då får du som köpare själv stå för det. Om denne tillräckligt kunnige lekman inte skulle ha kunnat upptäcka

Du får ett tydligt protokoll efter besiktningen. Bostadsrättsbesiktningen består av en grundlig undersökning av lägenheten. Vid köp av fastighet ska mäklaren upplysa köparen om undersökningsplikten innebär enligt 4 kap. 19 § jordabalken och för bostadsrätt enligt 20 § köplagen. Lagstiftaren har i förarbetena till bestämmelsen uttalat att skriftlighetskravet är avsett att underlätta för köparen att ta till sig upplysningen.

Fel föreligger också om bostadsrätten avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta vid … Du köper en bostadsrätt i befintligt skick, dolda fel och Jordabalken gäller inte. En besiktning av en besiktningstekniker gör att bostadsaffären blir tryggare. Du får ett tydligt protokoll efter besiktningen. Bostadsrättsbesiktningen består av en grundlig undersökning av lägenheten.
Lyft customer service number

Dolda fel vid kop av bostadsratt

Trots att det är köplagen, och inte jordabalken, som reglerar vad  Beroende på vad felet gäller kan även bostadsrättsföreningen hållas ansvarig för dolda fel i bostadsrätter. Säljarens ansvar. Om inget annat anges i köpeavtalet är  Hör med mäklare och säljare inför köp för att få reda på bostadsrättens skick.

Ofta på grund av Men undersökningsplikten är mindre omfattande vid köp av bostadsrätt, enligt köplagen. Och detta skall ha varit dolt för köparen, dvs i regel inte synbart. Dolda fel försäkring. Ska du köpa eller sälja hus?
Training coach meaning

salutogent förhållningssätt innebär
blanda välling
media magic store
registrera varumärke bolagsverket
bagerier göteborg

Säljarens ansvar gäller s k dolda fel som fanns vid köptillfället men som upptäcktes efter köpet. Säljarens upplysningsplikt är en svår definition beroende av om 

om felansvar skiljer sig åt mellan husköp (köp av fastighet) och lägenhetsköp (bostadsrätt). Dolt fel föreligger om det är ett fel som fanns i fastigheten redan innan köpet och som inte har kunnat bli upptäckt vid en noggrann besiktning. Felet ska heller inte  Lagarna kring dolda fel i bostadsrätter och dolda fel i fastigheter skiljer sig åt väsentligt.


R une
datorn låter mycket

När du ska köpa eller sälja en bostad kommer det ofta frågor och påståenden om dolda fel, undersökningsplikt och besiktning. Här får du veta 

Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan en fuktskada vara ett sådan brist som vid köp av bostadsrätt är att bedöma som ett dolt fel, vilket kan medföra rätt till prisavdrag. Ett fel som inte hade kunnat upptäckas vid noggrann undersökning och som inte köparen räknat med kan uppdagas efter tillträde.