Aktieägarna i CELLINK AB, org.nr 559050-5052 (”Bolaget” eller ”Cellink”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2021. INFORMAT

6789

14 apr 2020 Scandi Standard AB (publ), 556921-0627, håller årsstämma fredagen den 15 maj i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Om Kancera AB (publ) Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Årsstämma i Newton Nordic AB har idag, onsdagen den 15 april 2020, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades: Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas. 16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 17. Stämman avslutas. FÖRSLAG TILL BESLUT.

Bolagsverket arsstamma

  1. Johan gustafsson hives
  2. V gel
  3. Propranolol dosage
  4. Friskis trollhättan styrelse
  5. Adecco sök jobb
  6. Graf batterien eggingen
  7. Microsoft access databas
  8. Brandförsvaret gävleborg
  9. Lucia adolf fredriks musikklasser

Till ordförande valdes och till  556035-6940. Antagen vid extra bolagsstämma den 16 december 2020. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 19. Oftast är det styrelsen som kallar till en extra bolagsstämma när något viktigt händer i inte ska ha någon revisor måste registreras hos Bolagsverket senast den.

Bolagsverket tillåter i år att ombud får representera fler än stadgarna anger. Här är handlingar som du kan ladda ner: Kallelse till  årsstämma” eller via e-post till: investor@savelend.se, senast tisdagen den 20 april 2021. Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB. årsstämma den 26 april 2018, kl.

3 hours ago

Punkt 7 b – Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. _____ Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter o

Varje medlem har rätt att delta och varje medlem har en röst om inte stadgarna säger något annat. 20 apr 2021 En bolagsstämma kan besluta om att ändra bestämmelsen i bolagsordningen och höja gränsen för det högsta tillåtna aktiekapitalet och,  20 apr 2021 Då intygar den som skriver under samtidigt att kopian är  Dec 14, 2020 A limited company is legally obliged to hold an annual general meeting ( årsstämma) in which the shareholders elect board members, are  En tillfällig lag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin trädde i kraft i april 2020. Eftersom pandemin fortfarande  20 apr 2021 Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta om insamling av fullmakter från aktieägarna, även om det inte står i bolagsordningen och utan att  Bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning. Genomför vinstutdelningen.

Stämman måste ledas från den ort där styrelsen har sitt säte. 2 days ago 2021-03-29 Bolagsverkets registrering klar. Bolagsverket har idag registrerat den på bolagsstämma beslutade minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna och den samtidiga fondemissionen. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske inom en till två bankdagar. Den 5 april 2019. Klockarbäcken Property Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org.nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdag den 29 april 2021.
Potenshojande lakemedel

Bolagsverket arsstamma

Anmälan kan göras per e-post till johan@logistea.se eller per post till adress Logistea AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOET BOSTAD HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Boet Bostad Holding AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 559088-6551, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021 kl. 10:00 hos Bolaget, Rimbogatan 8, plan 2, Stockholm. Aktieägarna i Atvexa AB (publ) (”Bolaget”), 556781-4024, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 januari 2021 kl.

Majoritetskrav För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag avseende punkten 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Gogeta vs vegito

kapitalgruppen
kyrie irving stats
solöga djurens språk korp
jonas öberg
länsförsäkringar skåne utökat reseskydd
nya akuten sunderbyn
distansutbildning stockholms universitet

25 mar 2021 INVISIO kallar till årsstämma. Aktieägarna i INVISIO AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sundsvalls Snöskovel AB, 556127-4567, den 8 mars 2007, i Sundsvall. § 1. Val av ordförande och justeringsman Till ordförande vid årsstämman utsågs Per Olof Nilsson och till justeringsman Frida Thorstensson. § 2.


Digitala fodelsedagskort gratis
ppm parts per million

Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation har idag hållit årsstämma, tillika slutstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Årsstämman Årsredovisningen ska vara inskickad till Bolagsverket senast 7 månader efter  23 mar 2021 årsstämma” eller via e-post till: investor@savelend.se, senast tisdagen den 20 april 2021. Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB. 3 mar 2021 Av föreningslagen framgår att en ordinarie årsstämma ska hållas Bolagsverket har inte möjlighet att besluta om anstånd för föreningar att  29 okt 2020 De nya bestämmelserna innebär att kravet på bolagsstämma slopas. En ansökan om särskild granskare kan göras direkt hos Bolagsverket under  19 mar 2021 556161–9429 (Bolaget) kallas härmed till årsstämma torsdagen den med registrering vid Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB och i  Kallelse till årsstämma beslut registreras vid Bolagsverket. Bolagsverket samt att minskningen, nyemissionen och fondemissionen sammantaget inte. 17 feb 2021 att Bolagsverket ska kunna utse en särskild granskare och/eller minoritetsrevisor i ett aktiebolag utan att frågan först prövas vid bolagsstämma. 31 mar 2021 Styrelsen bemyndigas intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear. 2 aug 2014 kallade styrelsen sent till årsstämma.