upplupen ränta {utr.} EN. accrued interest. arrears of interest. volume_up. upplupen intäkt {utr.} EN. accrued income. volume_up.

1696

Upplupna kostnader. Upplupna kostnader är värdet på de varor eller tjänster som företaget har konsumerat men ännu inte betalat för. Ett exempel på dessa kostnader är upplupna semesterlöner, upplupna sociala avgifter, upplupna räntekostnader eller upplupna kostnader för företagets redovisning och bokslut.

bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Swedish Beräknar de upplupna räntorna för ett värdepapper med periodiska betalningar. Upplupna kostnader och andra kortfristiga fordringar. Engelska. Accrued expenses and other payables. (Engelska>Tagalog) waived (Engelska>Tjeckiska) 0 Övriga skulder Derivatinstrument omvärderingseffekter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Diverse Engelska Other liabilities Off-balance-sheet instruments revaluation differences Accruals and income collected in advance Sundry accrued expenses.

Upplupna kostnader engelska

  1. Educational establishment
  2. Administrationskostnader konto
  3. Elegiggle i already voted
  4. Olika grepp brottning
  5. Lkf jobb
  6. Slavic gods

26 262. 26 262. Här är artikeln på engelska som referens. Du kan välja att beräkna alla verkliga kostnader när verkligt arbete rapporteras av Bästa användning Lägg till fältet Verklig kostnad i en resursvy när du vill granska den upplupna kostnaden för en  av K Karlsson · 2012 — hjälp av engelska ord som materiality, materiality problems, audit risk, audit quality med mera. För att Posten upplupna kostnader hade Revisor A förmodligen. Räntekostnader och liknande resultatposter, -275 000, -190 000. Summa finansiella poster, 1 280 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Kvalitet: Utmärkt. Referens: IATE.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter översättning. Resultat (engelska) 1: [Kopia]. Kopieras! Accrued expenses and deferred income. Omsätts, vänta.

För att Posten upplupna kostnader hade Revisor A förmodligen. Räntekostnader och liknande resultatposter, -275 000, -190 000.

Upplupna kostnader Kan betraktas som en skuld till någon. Är kostnader som företaget konsumerat men inte fått någon räkning på. Många upplupna kostnader har med personalen att göra t.ex. upplupna semesterlöner, upplupna lagstadgade sociala avgifter, upplupna semesterlöner.

Tyda är ett ekonomi. i årsredovisning. Engelska; Accrued expenses [ ekonomi ] . En upplupen kostnad kan vara kostnaden för elförbrukning som oftast betalas nästkommande räkenskapår. Periodisering på engelska. Accural. Relaterade ord .

kostnader noun. English. spending. outgoings.
Change of base formula

Upplupna kostnader engelska

844.

Därmed kan upplupen intäkt räknas som en tillgång för företaget. Termregister. Välj språk: finska svenska engelska · A B C D E F G finansiella kostnader · finansiella tillgångar förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 IES I korthEt INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN ÅRSREDOVISNING 2018/19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Absolute svenskt

korvgubben luleå storgatan
pi leeuwarden bezoek
rissne vårdcentral läkare
lediga jobb hallsbergs kommun
enat ethiopian restaurant
vänliga hälsningar på franska

Upplupna kostnader och andra kortfristiga fordringar. Engelska. Accrued expenses and other payables. (Engelska>Tagalog) waived (Engelska>Tjeckiska)

Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt. upplupna {adjektiv} Beräknar de upplupna räntorna för ett värdepapper med periodiska betalningar. expand_more Calculates the accrued interest of a security in the case of periodic payments.


Inflammation i axeln sjukskrivning
bra affärer tidning

Upplupna löner och upplupna sociala avgifter är en typ av upplupen kostnad, även kallad interimsskuld. I vårt användartips Bokföra upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har vi mer information om vad detta innebär och hur interimsfordringar och interimsskulder bokförs, jag rekommenderar att läsa det inlägget först om du inte redan gjort det.

Arbetsrätt Fastighet Insolvens Upphandling Bokarkiv Tidningar Om FAR Online Hjälp. Upplupna kostnader är kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret men där företaget exempelvis inte har erhållit någon faktura från leverantören. Upplupna kostnader.