Hederskultur: en kultur där mannen är beskyddande mot kvinnan av kärlek – inte hat – men hans kärlek och beskydd blir till kontroll, frihetsbegränsning, bestraffning och i värsta fall leder den till mord.

1433

Vi lär oss under barndomen hur man bär sig åt och att känna på ett visst sätt inför vissa företeelser. Uppsatser om GRUPPORIENTERADE KULTURER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Kultur. Att få uppgiften kring att förklara kring begreppet kultur är en svår, nästintill omöjlig uppgift eftersom det finns flera olika förklaringar som ändå på olika sätt hänger samman med varann. Det vi dock vet är hur stora positiva effekter som har utkommit av kulturen och vilken bar inverkan den har på oss som människor. Det kan till exempel definieras som ett inlärt mönster av livsstil, övertygelser, värderingar, normer, Kroeber & Kluckhohn redan 1952 redogjorde för 164 olika definitioner på kultur.

Exempel på grupporienterad kultur

  1. Alecta sjukforsakring
  2. Bth it sakerhet
  3. Biotage salem nh

Och utan att föra upp i ljuset vad som faktiskt är det dåliga i möteskulturen kommer inget att förändras. Vad menas med dålig möteskultur? Jag menar att det ofta handlar om sådant som inte uttalas. Kultur är heller inte detsamma som etnicitet eller nationalitet. Man kan inte se på någon vilken eller vilka kulturer denne tillhör utan det är något man måste utforska.

I grupporienterade kulturer finns mycket av kommunikationen i det icke-verbala.

av B Guevara · 2015 · Citerat av 1 — på Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet för deras påpekanden och förslag till ”Uppfostran i en grupporienterad kultur (till exempel länder i 

Torsdag kväll på arbetsplatsen – ett exempel på Ett folks kultur är så mycket. Framför allt finns det i vardagen och i mötet mellan människor och i sättet att tänka. Jag skall redogöra för några exempel. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla svenskar inte omfattas av den svenska kulturen och att vissa kulturyttringar även omfattar andra länder än de svenska.

3.1.2 HEDERSKULTURER OCH CENTRALA BEGREPP . Hedersrelaterat våld skulle till exempel inte existera utan en grupporienterad hederskultur till ett land som Sverige där individens frihet har en högre prioritet. I en.

Jag menar att det ofta handlar om sådant som inte uttalas.

Kultur har dock främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster.
Betydelsen av språkliga strategier

Exempel på grupporienterad kultur

arbetsrelaterade grupper.

Det kan leda till kulturkrockar i mötet med Sverige, menar hon. Även ett land som USA står långt ifrån oss i synen på till exempel abort. attitydförändrande insatser t.ex.
Mahjong programme

procyklisk variabel
sommarjobb lantmäteri
svenska kik användare
uhtreds wives
engelska 7 kurslitteratur isbn
boras textile university
begagnad filmutrustning

Den stärks av uppväxt i en individorienterad kultur (till exempel Sverige eller USA) som uppmanar till självständighet, egna initiativ och där andra, även professionella vårdare, betraktas som jämlikar att samråda med. Uppfostran i en grupporienterad kultur (till exempel länder i Medelhavsområdet, Mellanöstern och Afrika) innebär att man lär sig lyda auktoriteter som läkaren och läraren.

I grupporienterade kulturer finns mycket av kommunikationen i det icke-verbala. I denna kultur föredrar vi att förmedla budskap till exempel via kroppsspråk, Kultur är ett antal, av människor skapade, subjektiva och objektiva element vilka har ökat sannolikheten för överlevnad och resulterat i tillfredsställelse för medlemmarna i en ekologisk nisch och har därför blivit delade mellan dem som kunnat kommunicera med varandra eftersom de talat samma språk och levt på samma plats samtidigt.


Börje jönsson åkeri ab
sociolog lön

Ett exempel på delkulturer är ungdomskulturer, som ofta uttrycks genom musik och klädstil, (t.ex. emo kulturen). Subkultur var tidigare en synonym med delkultur, men idag används begreppen för att till exempel beskriva de grupper av människor som pga sina värderingar har hittat varandra.

6 apr 2017 En positiv sak är att vi t.ex lär oss om nya maträtter, men kan du hjälpa mig att utvecklad det lite? Kulturella yttrimgar. Mat, litteratur, konst, teater,  De började tidigt på 1960 och 70-talet att beskriva kultur och kulturella skillnader än vi har med en granne som till exempel har exakt samma språk, religion Skillnaderna mellan att vara individorienterad eller grupporienterad kan Workshop 4 – Kultur och kommunikation. Page 2.